Ana Sayfa / Blog

Türkiye’de Hurda Sektörü

2019-04-13 servis  
Hurda Sektörü Hurdacılık geri dönüşüm çalışmaları

Yeni Sayfa 1

Hurda Sektörü Hurdacılık geri dönüşüm çalışmaları ile bir zincirin farklı halkaları olarak değerlendirilebilir, nitelikli geri dönüşüm çalışmalarına kaynak sağlayan hurda sektörü geri dönüşüm çalışmalarının ilk basamağı olarak görülebilir.

Hurdanın Kelime Anlamı Farsça kökenli bir kelime olan hurda “yenmiş şey, artık, kırıntı, değersiz şey” anlamlarına karşılık gelmektedir ve yemek fiilinden türetilmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta hurda ile atığın karıştırılmamasıdır.

Hurda her ne kadar anlam itibari ile bu şekilde belirtilse de bir maddenin hurda vasfını alabilmesi için bazı nitelikleri üzerinde taşıma gerekmektedir. Bu nitelikler aynı zamanda maddenin hurda fiyatları üzerinden değerlendirilmesini direkt veya indirekt olarak etkileyecek özelliklerdir. Geri Dönüşüm Hurda maddeler bazı fiziki ve kimyasal işlemlere tabi tutularak tekrar kazanılmaktadır.

Bazı maddelerin işlenme öncesi hacim olarak sıkıştırılması, kimi maddenin ise kimyasal bir reaksiyon eşliğinde işlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar yapılırken geri dönüşümün esas amacı olan çevre korumasına dikkat edilmeli ve yasalarla çevrelenmiş şart ve koşullarda bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Hurda Sektörünün Ekonomiye Sağladığı Katkılar Hurda sektörü daha önce de belirttiğimiz gibi geri dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaların ilk adımını oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bir bütünün parçasıdır ve dolaylı olarak birçok katkı sağlamaktadır.

Geri dönüşüm çalışmalarının amaçları arasında bulunan Doğayı Koruma Enerji Tasarrufu Doğal Kaynakların Korunması Ekonomik Üretim Gibi birçok zincirleme olayın başlaması rolünü üstlenen hurda sektörü bu anlamda geri dönüşüm çalışmalarının aslından ayrı tutulamaz. Hurda Fiyatları Hurdaların geri dönüştürme kapsamı öncesi kaynak arayışı, birçok maddenin değer kazanmasına neden olmuştur. Sanayide ihtiyaç alanı, maddeyi oluşturan madenlerin bulunma zorluğu, ithalat ve ihracat durumu gibi birçok etkenin etkili olduğu hurda fiyatları birçok hurdanın alım fiyatının belirlenmesinde etkilidir.

Örneğin bakır ve kurşun gibi madenleri üzerinde barındıran malzemelerin hurda fiyatı olarak alımları yüksektir. Çünkü bakır ve kurşun gibi madenler gerek kullanım alanları gerekse kolay işlenebilir olması açısından nitelikli hurdalardır. Yine aynı şekilde birçok elektronik ürün üzerinde yer alan değerli madenler, bu anlamda ayrıştırılmakta ve yüksek hurda fiyatları üzerinden değerlendirilmektedir.

Sayfamızı Paylaşımn